home | contact | disclaimer    
 
 
   
  Startpagina
  Programma
  Vrienden van Akku
  Historie eetcafe
  Bestuur
  Nieuws
  Culturele Agenda Lochem
  Contact
  Links
  
  
 
Vrienden van AKKU

Vele bezoekers van ons eetcafé voelen de behoefte om elkaar ook buiten het Eetcafé te ontmoeten en - dat moet zeker gemeld worden - willen ook sterker betrokken zijn bij het wel en wee van AKKU. Daarom is er de 'Vrienden van AKKU'. Met een kleine donatie, maar vooral met hun betrokkenheid steunen de Vrienden het werk van AKKU-Lochem.

U kunt zich (en uw eventuele partner) aanmelden als Vriend van AKKU door gebruik te maken van het contactformulier onder de knop 'Contact' op deze website. Laat daar s.v.p. de volgende gegevens achter: naam (namen), geboortedatum(-data), adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen). Geef daarbij s.v.p. aan dat u Vriend van AKKU wenst te worden.

De contributie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar.  
Graag overmaken op banknummer
NL12 RABO 0128 3119 24 t.n.v. penningmeester AKKU  

Aanmelden kan bij

Marian Commandeur, tel. 0573-253338, e-mail: mcommandeur@gmail.com (Marian Commandeur handelt ook de financiële zaken van de Vrienden af: bankrekeningnr. NL40INGB 067.20.89.602)

Joost Kers, tel. 0573-421152, e-mail: joost.kers@gmail.com

Jo Speelberg, tel. 0573-256950, e-mail: j.speelberg@upcmail.nl

Betaling deelname aan activiteiten van de Vrienden van AKKU

bankrekeningnummer NL40 INGB 0672 0896 02 ten name van Marian Commandeur

Vriendenadministratie: 

Loes Hannessen, telefoon: 0573-250113. 
email : hanberg@kpnmail.nl

Privacybepalingen per 25 mei 2018

De zgn. grondslag als bedoeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voor het privicaybeleid van de Stichting AKKU wordt gevormd door de toestemming voor het vastleggen/verwerken van zijn/haar persoonsgegevens die is gegeven bij zijn/haar aanmelding als Vriend van AKKU (zie hierna).

Door u aan te melden als Vriend van AKKU gaat u er tegelijkertijd mee akkoord dat de Stichting AKKU de door u verstrekte persoonsgegevens vastlegt/verwerkt. Ook stemt u er dan mee in dat u af en toe een e-mailbericht van de Stichting ontvangt, bijv. over een bepaalde activiteit. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze e-mailservice. Gebruik hiervoor svp het contactformulier onder de link 'Contact' op de homepage van deze website.

De Stichting AKKU deelt uw gegevens niet met derden.

U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw door de Stichting vastgelegde persoonsgegevens in te zien. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar het secretariaat, zie de link 'Contact' op de homepage van deze website. 

Ook is het mogelijk uw persoonsgegevens te doen verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar het secretariaat, zie de link 'Contact' op de homepage van deze website.

Nadat u zich heeft afgemeld als Vriend van AKKU, verwijdert de stichting uw vastgelegde persoonsgegevens. 

Onze website-partner sitework.nl voldoet aan de bepalingen van de AVG.

Programma Vrienden :

(Klik op de datum voor informatie)« terug
 

    Akku is blij met haar sponsoren:  
Voor al uw websites en internettoepassingen
AKKU-Lochem is lid van Zorgbelang Gelderland en van CO7 Lochem
website door SiteWork