home | contact | disclaimer    
 
 
   
  Startpagina
  Programma
  Vrienden van Akku
  Historie eetcafe
  Bestuur
  Nieuws
  Culturele Agenda Lochem
  Contact
  Links
  
  
 
Natuurherstel Gorsselse Heide
Jacques Duivenvoorde,  rentmeester van Marke Gorsselse Heide (het begrip 'Marke' staat hier voor het betrekken van verschillende groeperingen bij het herstel en beheer van het heidegebied) gaat in op de geschiedenis, de natuurwaarden (vennen, veenmosrijke natte heide, natte heide, heischraalgrasland, gagelstruweel en bos) en het gebruik van de Gorsselse Heide.  Vervolgens komt het in uitvoering zijnde natuurherstelplan voor dit gebied aan de orde. Dit plan beoogt de natuurwaarden terug te brengen en veilig te stellen. Ook  de wijze waarop de militaire cultuurhistorische elementen hun plek in het gebied krijgen, komt in deze lezing aan bod. 
Met al deze onderwerpen belooft het een interessante lezing te worden over een fraai stukje natuur binnen de gemeente Lochem.« terug
 

    Akku is blij met haar sponsoren:  
Voor al uw websites en internettoepassingen
AKKU-Lochem is lid van Zorgbelang Gelderland en van CO7 Lochem
website door SiteWork