home | contact | disclaimer    
 
 
   
  Startpagina
  Programma
  Vrienden van Akku
  Historie eetcafe
  Bestuur
  Nieuws
  Culturele Agenda Lochem
  Contact
  Links
  
  
 
De Berkel in ecologisch perspectief

In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat de rivier de Berkel op diverse plaatsen is veranderd. Zo mag de Berkel op het traject van Almen tot Zutphen weer meanderen. Steile en flauwe oevers wisselen elkaar af. Dood hout blijft in het water liggen en is hier en daar ook kunstmatig aangebracht. Hierdoor ontstaat veel meer variatie in stroomsnelheid en waterdiepte waardoor op deze plekken in de nabije toekomst meer soorten planten en dieren kunnen leven.

De gehele loop van de Berkel wordt ‘vis-optrekbaar’ gemaakt: alle stuwen worden passeerbaar gemaakt voor vissen door middel van vispassages. Vissen kunnen zo het hoogteverschil van de stuwen  overbruggen en verder stroomopwaarts zwemmen.

Ook met de landbouw is rekening gehouden. De lage en vaak natte landbouwgronden langs de Berkel zijn nieuw ingericht en worden extensief beheerd. Dankzij een kavelruil zijn voor de landbouw grotere huiskavels gerealiseerd en liggen veldkavels in het Berkeldal dichterbij de 

boerderijen. Dit scheelt de betrokken boeren op jaarbasis in totaal zo'n 2.000 transportkilometers. 

Naast een mooiere en schonere Berkel is er ook meer gelegenheid voor recreatie, bijvoorbeeld in de vorm van struinpaden. 

Michiel Schaap van Waterschap Rijn en IJssel neemt u in deze lezing mee in de groeiende aantrekkelijkheid van onze ‘eigen’ Berkel.

Vooraf koffie/thee, aansluitend een warme lunch + drankje.
« terug
 

    Akku is blij met haar sponsoren:  
Voor al uw websites en internettoepassingen
AKKU-Lochem is lid van Zorgbelang Gelderland en van CO7 Lochem
website door SiteWork